โฉนดเลขที่ 127728 ตำบลตลาดบางเขน หลักสี่ กรุงเทพมหานคร

About Us

Pansinpattana Asset Co., Ltd.

พันสินพัฒนา แอสเซท

บริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่พัฒนาออกแบบโครงการด้วยความตั้งใจและตอบโจทย์ลูกค้าทั้งการอยู่อาศัยและทำธุรกิจ เราใส่ใจรายละเอียด และความต้องการของผู้อยู่อาศัย เพราะโครงสร้างคำว่า บ้านที่ดี ประกอบด้วยหลากหลายปัจจัย ซึ่งเรามุ่งมั่นสร้างสรรค์สิ่งที่ดีที่สุดและจะพัฒนาให้ดีขึ้นทันสมัยอยู่เสมอ เพื่อรองรับความต้องการผู้อยู่อาศัยได้หลากหลายรูปแบบทั้งในปัจจุบันและอนาคต